Čo znamená naše logo?

Dielňa pre život - čo znamená naše logo
Dielňa pre život – čo znamená naše logo?

Našim hlavným motívom sú ruky. Jedna ruka pomáha druhej tak, ako aj naše sociálne pracovníčky pomáhajú dievčatám zdokonaľovať sa pri práci.

Obe ruky pracujú spoločne na CESTE, ktoré predstavuje n.o. Relevant. Je to miesto, kde trávia väčšinu času a je to šanca vyformovať z cesta chlieb ako nevyhnutný produkt pre život. Dielňa má pomôcť dievčatám integrovať sa do bežného života a pracovných návykov. Slogan: „Bez práce nie sú koláče“, jednoznačne komunikuje potrebu uvedomiť si hodnotu práce a vypestovať potrebnú mieru zodpovednosti u dievčat.