Čo je Dielňa pre život?

Čo je dielňa pre život?

V rámci našej dielne poskytujeme „3P“ reklamné a tlačiarenské služby pre spoločnosti:

  • Printoviny (tlač propagačných materiálov, vizitiek, plagátov, pohľadníc, a pod.)
  • Polepy (na autá, reklamné a orientačné tabule, a pod.)
  • Potlače (na textil, hrnčeky, puzzle a iné reklamné predmety)

Zároveň sa venujeme výrobe darčekových predmetov; dekoračných mydiel a bižutérie.

Znevýhodnení mladí ľudia sú v dielni zapojení do tlače, úpravy, orezávania, skladania, triedenia, balenia a distribúcie materiálov pre našich partnerov. Zároveň sa podieľajú na kreatívnych návrhoch, predovšetkým potlačí tričiek, a vyrábajú mydlá a bižutériu.

Všetok zisk z Dielne pre život využívame na jej chod a mzdy pre mladých ľudí, ktorí v nej pracujú a získavajú cenné zručnosti.

Naši partneri získavajú kvalitné služby a výrobky a zároveň dávajú šancu mladým ľuďom posunúť sa o krok vpred k samostatnosti. Vzájomne si tak pomáhame rásť.