Naše služby „3P“

V rámci našej dielne poskytujeme „3P“ reklamné a tlačiarenské služby pre spoločnosti

Printoviny

Tlač propagačných materiálov, vizitiek, plagátov, pohľadníc, a pod.

Polepy

Na autá, reklamné a orientačné tabule, a pod.

Potlače

Na textil, hrnčeky, puzzle a iné reklamné predmety.

 Prečo Dielňa pre život?

Prečo Dielňa pre život?

Relevant n.o. sa od svojho vzniku snaží pomáhať mladým ľuďom, ktorí vychádzajú z detských domovov, aby sa zaradili do zdravého spoločenského a pracovného života.
Rozvoj pracovných zručností sa nám osvedčil ako vhodný nástroj získavania zručností pre reálne zamestnanie, ako aj pre rozvoj sebadisciplíny, tvorivosti, dôslednosti a zodpovednosti. Preto sme sa rozhodli urobiť krok vpred: v rámci projektov Kreatívna dielňa pre život a Veľký krok do života sme zriadili kreatívnu Dielňu pre život, v ktorej môžu mladí ľudia získavať pracovné zručnosti bez strachu zo zlyhania. Prostredie, v ktorom si môžu nielen zabezpečiť príjem, ale predovšetkým sa čo najlepšie pripraviť na reálne pracovné podmienky a získať potrebnú podporu, aby sa mohli postupne uchádzať o bežné pracovné miesta.

Komu Dielňa pomáha?

Do práce v Dielni pre život sa zapájajú všetci zamestnanci Relevant n.o., ktorí pomáhajú nielen pri rozvoji pracovných zručností, ale aj pri celkovom osobnostnom rozvoji mladých ľudí, ktorí v dielni pracujú. Čo znamená "Dielňa pre život" pre dievčatá, ktoré sú v nej zamestnané sa dozviete z ich príbehov...
Zdenka Kokyová
Zdenka Kokyová
Paťka Horváthová
Paťka Horváthová
Marcela
Marcela

Naši šťastní zákazníci

Spokojnosť našich zákazníkov je pre nás na prvom mieste.

Prečítajte si najnovšie články o dianí v našej dielni.

Najnovšie aktuality