Naše služby „3P“

V rámci našej dielne poskytujeme „3P“ reklamné a tlačiarenské služby pre spoločnosti

Printoviny

Tlač propagačných materiálov, vizitiek, plagátov, pohľadníc, a pod.

Polepy

Na autá, reklamné a orientačné tabule, a pod.

Potlače

Na textil, hrnčeky, puzzle a iné reklamné predmety.

 Prečo Dielňa pre život?

Prečo Dielňa pre život?

Relevant n.o. sa od svojho vzniku snaží pomáhať mladým ľuďom, ktorí vychádzajú z detských domovov, aby sa zaradili do zdravého spoločenského a pracovného života.
Rozvoj pracovných zručností sa nám osvedčil ako vhodný nástroj získavania zručností pre reálne zamestnanie, ako aj pre rozvoj sebadisciplíny, tvorivosti, dôslednosti a zodpovednosti. Preto sme sa rozhodli urobiť krok vpred: v rámci projektov Kreatívna dielňa pre život a Veľký krok do života sme zriadili kreatívnu Dielňu pre život, v ktorej môžu mladí ľudia získavať pracovné zručnosti bez strachu zo zlyhania. Prostredie, v ktorom si môžu nielen zabezpečiť príjem, ale predovšetkým sa čo najlepšie pripraviť na reálne pracovné podmienky a získať potrebnú podporu, aby sa mohli postupne uchádzať o bežné pracovné miesta.

Kto pracuje v Dielni pre život?

Práca v Dielni pre život je úzko prepojená s prácou neziskovej organizácie Relevant, ktorej zamestnanci a dobrovoľníci pomáhajú nielen pri rozvoji praktických zručností, ale aj pri celkovom osobnostnom rozvoji mladých ľudí, ktorí v dielni pracujú. Koordinátorom a ergoterapeutom dielne je Alena Uličná, ktorá sa venuje grafike, tlačiarenským a reklamným službám. Zároveň dozerá na to, aby mladí ľudia tréningom získavali a zlepšovali svoje zručnosti a svojou prácou prispievali ku kvalitným výstupom pre zákazníka. V Dielni pre život pomáha pri výrobe 3P produktov pre našich zákazníkov.
Fázy života
Fázy života

Naši šťastní zákazníci

Spokojnosť našich zákazníkov je pre nás na prvom mieste.

Prečítajte si najnovšie články o dianí v našej dielni.

Najnovšie aktuality